parts therapie

Parts therapie is gebaseerd op het concept dat onze persoonlijkheid uit een aantal verschillende delen (parts) bestaat. Deze parts maken deel uit van ons onderbewuste en hebben elk hun eigen taak of functie. We zijn ons vaak niet bewust dat we ons op verschillende manieren gedragen, in verschillende omstandigheden. Tijdens ons werk kunnen we ons bijvoorbeeld serieus en ‘businesslike’ gedragen, maar in onze vrije tijd kan ons ‘innerlijk kind’ naar boven komen en gedragen we ons anders. Sommige mensen kunnen dan worden beschuldigd als zijnde iemand met twee aangezichten of zelfs als hypocriet. Het feit is echter dat we bijna allemaal verschillende aangezichten tonen, dat we bijna allemaal uit verschillende parts bestaan. Innerlijke conflicsituaties ontstaan nu wanneer twee parts van ons onderbewuste in tegengestelde richting aan ons ‘trekken’. Iemand die rookt kan enerzijds willen stoppen om gezonder te zijn en meer geld te kunnen besteden aan andere activiteiten, terwijl een ander deel van zijn onderbewuste hem steeds weer het genot geeft van een sigaret na de maaltijd. Hetzelfde geldt natuurlijk voor vermageren. ‘Diets work on the body but not on the mind.’ Hypnose kan hierbij helpen, maar een aantal mensen die hulp zoeken in de vorm van hypnotherapie, kunnen zodanig sterke innerlijke conflicten hebben dat positieve suggesties niet helpen. Deze mensen hebben meer nodig, namelijk Parts Therapie.

Terug